ХҮҮХДҮҮДЭЭ ОЙ, ХЭЭРИЙН ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭЭРЭЙ!

-АПП-ОЙ-ХЭЭР-1.png

Бяцхан иргэддээ “Аврагч Мазаалай” нь ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх дараах зөвлөмжийг хүргэж байна.

scroll to top