269798395_660399601982319_3522465376409649209_n.jpg

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТЭС 2021 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАНГИЙН ХУРЛАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Тус хэлтэс нь 2021 онд Онцгой байдлын ерөнхий газар, нийслэлийн Онцгой байдлын газраас дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө хэрэгжилтийг тайлагнан…