СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

viber_image_2024-02-08_09-19-22-815.jpg

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Сууц өмчлөгчдийн холбоодод дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран

-Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчныг хангуулах, Болзошгүй гал түймэр, аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэдлэг олгох сургалт зохион байгууллаа.
Сургалтад 121 СӨХ-ийн төлөөлөл хамрагдлаа.

scroll to top