ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ, ГАМШГААС ХАМГААЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

7-1.jpg

“Стратегийн команд штабын сургууль“-ийн хүрээнд төрийн болон хувийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллагуудад шат дараалалтайгаар сургалтыг зохион байгуулж байна.

Хан-Уул дүүргийн 3 хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлдэг “Темплланд” ХХК барилга угсралтын ажилтан алба хаагчдад

  • Гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ хийн
  • Үнэлгээний эрх зүйн орчны талаар

🔥Гал түймрийн тухай ерөнхий ойлголт, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх

🔥Галын гурвалжин гэж юу? Гал түймэр гарсан тохиолдолд хэрхэн арга хэмжээ авах, Галын дуудлага хэрхэн зөв өгч сурах вэ?

🔥Шар өвсний гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх

🧯Гал унтраагуурын төрөл, ашиглалт, аваарын гэрэлтүүлэг, тэмдэг тэмдэглэгээ

✅ Газар хөдлөлтийн гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх

✅Угаартсан, түлэгдсэн хүнд анхны тусламж үзүүлэх зэрэг сэдвийн хүрээнд танхим, дадлагын хичээлийг зохион байгууллаа.

scroll to top