ШТАБЫН БЭЛТГЭЛ, АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДЛАГЫН ДАДЛАГА, СУРГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА

1.jpg

Стратегийн команд штабын дадлага сургуулийн хүрээнд

  • Онцгой байдлын ерөнхий газрын Хяналт, шалгалтын газрын дарга, хурандаа Б.Батболдоор ахлуулсан ажлын хэсэг Хан-Уул дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн офицер алба хаагчдад Стратегийн команд штабын дадлага сургуультай холбоотой үүрэг чиглэл өгсөн.
  • Офицер бүрэлдэхүүнийг Ослын үеийн удирдлагын тогтолцоонд шилжүүлэн цагийн байдал өгч ажиллаж байна.
scroll to top