АЛБА ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2-16.jpg

Нийслэлийн Онцгой байдлын даргын тушаалаар батлагдсан Нэг сар-Нэг дүүрэг удирдамжийн хүрээнд

 • Хэлтсийн алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлж, бэлэн байдлыг хангах зорилгоор хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлуулан алба хаагчдад
 • 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр дүүргийн Соёлын ордонд
 • Ахмадын зөвлөлийн бэлтгэл хурандаа Н.Ганбалт
 • Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн Ангиллын сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, дэд хурандаа Р.Мөнхбат
 • Ангиллын сургалт, Бие бүрэлдэхүүний сургалтыг хэрхэн зохион байгуулах тухай
 • Хүндэтгэлийн танхим, хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, хошууч Х.Бурмаа
 • Алба хаагчдын цахим мэдээлэл, түгээлт хандалт оролцоо
 • Ангиллын сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, ахлах дэслэгч Б.Оргил
 • Нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулахад анхаарах зүйлс
 • Аврагч биеийн тамир спорт хороо 120 дугаар ангийн дасгалжуулагч, дэслэгч А.Амгалан
 • Онцгой байдлын алба хаагч нарын бие бялдрын бэлтгэлжилтийг дээшлүүлэх
 • Санхүү Эдийн засгийн хэлтсийн нягтлан бодогч, дэслэгч С.Жанчив
 • Цалин хөлс
 • Аврах багаж тоног төхөөрөмжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, ахмад Д.Батболд
 • Аврах ажиллагааны гидер ажиллагаатай багажийн ашиглалт, хамгаалалт
 • Аврах ангийн аврагч, Тэргүүн ахлагч Х.Цогбадрах
 • Ахлагчийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа, 2022 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын талаар 3 цаг 30 минутын хугацаатай танхимын сургалт зохион байгууллаа.

scroll to top