ДУУРАЙЛГАН ҮЗҮҮЛЭХ ДАДЛАГА СУРГУУЛИЙН АЖЛЫН ХЭСЭГ ХУРАЛДЛАА

5-12.jpg

Стратегийн команд штабын сургуулийн хүрээнд

Хан-Уул дүүрэгт зохион байгуулагдах дуурайлган үзүүлэх дадлага сургуульд оролцох алба, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг хуралдаж

  • Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн дарга, П.Соронзонболд
  • Хяналт дүн шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга, дэд хурандаа Ц.Лхагвасүрэн,  
  • Дуурайлган үзүүлэх дадлага сургууль зохион байгуулахад анхаарах асуудал,
  • Цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажил,
  • Алба, мэргэжлийн ангийн уялдаа холбоо сэдвээр заавар зөвлөгөө өгч ажилласан.
scroll to top