“CU” СҮЛЖЭЭ ДЭЛГҮҮРИЙН АЖИЛТНУУДЫГ ЦАХИМ СУРГАЛТАД ХАМРУУЛЛАА

1-1.jpg

Хан-Уул болон Баянгол дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг “CU” сүлжээ дэлгүүрийн ажилтан, албан хаагчдад 2022 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр 1 цаг 30 минутын хугацаатай цахим сургалтыг зохион байгууллаа.

Сургалтаар холбогдох хуулиуд болон байгууллагын галын аюулгүй байдал, болзошгүй гал түймрийн аюул түүнээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлаа хангах, гал унтраагуурын төрөл, түүнийг хэрхэн ашиглах, мөн газар хөдлөлтийн аюулын талаар мэдлэг, мэдээлэл олголоо. 

Сургалтад нийт 14 /эр-5, эм-9/ хүн хамрагдав.

scroll to top