ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭЖ АЖИЛЛАЛАА

1616570136642.jpeg

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн баталсан удирдамжийн дагуу “Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх хүрээнд иргэдэд газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэл, учруулах хор хөнөөлийн талаар таниулах, газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлаа хангах, гамшиг тохиолдсон үед өөрийгөө болон бусдыг авран хамгаалах талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээ, мэдээлэл хүргэж сурталчлан таниулж ажиллалаа.

scroll to top