ЗӨВЛӨМЖ: АЖИЛ ЭХЛЭХЭЭС ӨМНӨ

-Ажил-эхлэхээс-өмнө.png

Таныг ажлын байрандаа ажил эхлэхээс өмнө коронавирусийн халдвараас хэрхэн хамгаалах зөвлөмжийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас гаргаснаар хүргэж байна. Хөл хорионы үеэр ажил эрхэлж буй гэр бүл, хайртай хүмүүстээ дамжуулж хүргээрэй. Зөвлөмжийг баримталж, халдвараас сэргийлье! 

scroll to top