УГААРЫН ХИЙНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ!

.png

Монгол гэр болон түүнтэй адилтгах сууцанд ашиглах зуух, пийшингээ зөв зохистой хэрэглэж бүрэн бүтэн байдлыг тогтмол шалгаж хэвшин,  нүүрс хүчлийн хий болох угаарын хийнээс урьдчилан сэргийлцгээе!

scroll to top