Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангуулан ажиллаж байна

86185404_941626929587271_3747926614407643136_n.jpg

Өнөөдөр дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн гал түймэр унтраах, аврах ангиудын алба хаагчдад хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн ажиллагааны талаар мэдээлэл өглөө.

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга, удирдлагаас өгөгдсөн үүргийн дагуу албанаас дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй’, “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай’ хуулиуд болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн баримт бичгийн талаар танхимын сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтын төгсгөлд жолооч бүрэлдэхүүний жолоодох эрхийн үнэмлэхэд үзлэг явуулж дүрмийн мэдлэгээр шүүлэг авч ажилласан байна гэж Хан-Уул дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс мэдээлж байна.

scroll to top