Зорилтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна

82024455_664622870743659_6478037273488130048_n-1.jpg

         Онцгой байдлын албанаас дэвшүүлсэн “Алба хаагчдын эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж, тогтвортой ажиллах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх’ гэсэн зорилтын хүрээнд дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс ажлын ачаалал ихтэй алба хаагчдын ажиллах, амрах, мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

Гал түймэр унтраах, аврах 30 дугаар ангийн сургалтын танхим

Гал түймэр унтраах, аврах 30 дугаар ангийн амралтын тасалгаа /байр/

Мөн иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад зориулсан гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх мэдээллийн самбар, буйдан, ширээ сандлыг шинээр байршуулж төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх, ая тухтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлж байна гэж Хан-Уул дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс мэдээллээ.

scroll to top