Гал түймэр гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг байршуулан ажиллаж байна.

received_528960561275286.jpeg

Гамшиг осол, гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр санамжыг Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа тѳрийн болон  аж ахуйн нэгж байгууллага, сургууль цэцэрлэг, худалдаа үйлчилгээ, орон сууцны барилга байгууламжийн орц гарц дээр байршуулах ажлыг дүүргийн дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс хороод, аж ахуйн нэгж, сууц өмчлөгдийн холбоодтой хамтран  ажиллаж байна.

Тус арга хэмжээ нь 2018 оны дөрөвдүгээр улирлаас эхлэн тодорхой үе шаттайгаар зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд “Болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх сурталчилгааны стикер наалтыг барилгын барилга байгууламжуудын орц, гарц дээр байршуулах нэгдсэн арга хэмжээний удирдамжийн”-ийн хүрээнд  орц, гарцын хаалганд стикер наалт, санамжийг байршуулах тухай нийслэлийн Онцгой байдлын газраас ирүүлсэн үүргийг хэрэгжүүлэн нэгдсэн арга хэмжээг байгууллаа.

scroll to top